“Study Report and Innovative Guide of I.C.H. Acquisition”

Effective Acquisition Methods of Intangible Cultural Heritage 

Vodnik, ki ga bomo predstavili, je narejen z namenom ohranjanja in posredovanja naše nesnovne kulturne dediščine. Predstavlja pomoč na področju izobraževanja in ozaveščanja na tem področju ter se osredotoča predvsem na mlade in mladinske delavce, ki bi lahko postali nosilci pozitivnih sprememb za prihodnje generacije in varuhi naše kulturne zgodovine.

Glavni cilji vodnika so:

 • opolnomočenje mladinskih delavcev za uporabo učnih metod NKD,
 • govoriti o najboljših praksah pridobivanja NKD za mladinske delavce,
 • omogočiti mladim boljše razumevanje pomena IHC,
 • razumeti razloge, zakaj je NKD pomembna za ciljno skupino,
 • da bi usposobili metode za gradnjo zmogljivosti (mladinskih in kulturnih) nevladnih organizacij v zvezi s pridobivanjem NKD,
 • prenos znanja o sprejemanju in zaščiti NKD,
 • pritegniti pozornost mladih na NKD,
 • izmenjava metod in najboljših praks kot orodja za mladinske delavce, izmenjava zanimivih učnih navad za navduševanje mladih za NKD,
 • ugotavljanje, zakaj je NKD bistvena za oblikovanje vključujoče družbe,
 • usmerjanje učnih navad mladih v NKD

Opredelitev ciljne skupine vodnika

V našem vodniku se bomo osredotočili na naslednje člane družbe:

 • Moški, ženske, mladi, otroci, nosilci NKD, lokalni prebivalci
 • mladinske delavce, trenerje (strokovnjake za kulturo), učitelje in vzgojitelje
 • nevladne organizacije, ki delujejo na področju NKD
 • strokovnjaki, strokovni delavci (na področju NKD), muzejski delavci, akademiki
 • oblikovalci politik, lokalni politiki

Continue Guide